Jumat, 09 Juli 2010

BATHARA BRAMA


Bathara Brama iku putrane Bathara Guru kang angka loro, miyos saka Dewi Uma. Kahyangane ing Duksinageni. Garwane ana telu, yaiku: Dewi Saci, Dewi Saraswati, lan Dewi Rarasati. Saka garwa telu iku, Bathara Brama peputra selikur, yaiku: 1). Bathara Maricibrama, 2). Bathara Naraddhabrama, 3). Bathara Bramanasa, 4). Bathara Bramasadewa, 5). Bathara Bramanisaddha, 6). Bathara Bramakandha, 7). Bathara Bramanaresi, 8). Dewi Bramani, 9). Dewi Bramanisri, 10). Bathara Bramaniskala, 11). Bathara Bramanayadi, 12). Bathara Bramanayana, 13). Dewi Bramaniyari, 14). Bathara Bramanasita (bareng jumeneng nata ing Gilingwesi jejuluk Prabu Bramanaraja), 15). Dewi Bramanisiti, 16). Bathara Bramanatama, 17). Bathara Bramadewa, 18). Dewi Bramaniyati, 19) Bathara Bramaniyuta, 20). Dewi Dresanala, 21). Dewi Dresawati.
Bathara Brama uga bebisik Bathara Agni, dewaning geni. Sarana kasektene, yaiku Aji Guntur Geni, Bathara Brama bisa mbrastha samubarang kang gawe ratuning jagad. Bathara Brama dadi senapatine wadyabala dewa kang diarani prajurit Dorandara.
Bathara Brama kaping pindho tumurun ing marcapada lan jumeneng ratu, yaiku:
1. Ana ing Negara Mendhanggili, jejuluk Prabu Sundha (Rajapati), Patihe asma Drastha lan Kulamba (Kusyamba). Kekarone putrane Bathara Citragotra.
2. Ana ing Negara Mendhangsiwanda, jejuluk Prabu Budawaka, yaiku sawise ratu ing Negara iku kang jejuluk Nalya lan patihe asma Siwandakara padha kasoran yudane lumawan Bathara Brama.
Ing lakon laire Wisanggeni, Bathara Brama nampa dhawuh saka Bathara Guru, megatake Dewi Dresanala karo Arjuna, lan mateni bayi sing dikandhut Dewi Dresanala, amarga Sang Dewi bakal kadhaupake karo Prabu Dewasrani. Yen dhawuh kuwi ora ditindakake, bakal dicemplungake ing kawah Candradimuka. Yen ditindakake, bakal tumindak dosa, awit mateni bayi kang tanpa dosa. Nadyan abot, dhawuhe Bathara Guru ditindakake.
Bareng mireng pangandikane ramane, Dewi Dresanala kaget banget. Njalari bayi sing dikandhut lair durung wayahe. Bathara Durga sigra mondhong Dewi Dresanala menyang Negara Nusarukmi, negarane Prabu Dewasrani.
Bayi putrane Dewi Dresanala mau bajur disuduk keris dening Bathara Brama, nanging bayi mau ora mati. Dibanting, diidak- idak, tetep ora mati. Saking jengkele, bayi iku diuncalake ing kawah Candradimuka. Awit pitulungane Sang Hyang Wenang, bayi iku tetep urip. Tembene keparingan kekasih Raden Wisanggeni.

Mulyantara
Djaka Lodang Nomor 04 edisi 26 Juni 2010

Tidak ada komentar: