Senin, 15 Juni 2009

Pembelajaran Ngginakaken Power Point

Ingkang ngersakaken pembelajaran basa Jawa ingkang ngginakaken microsoft power point saged kaundhuh wonten ngandhap punika :
 1. Tembung camboran unduh
 2. Parikan lan wangsalan unduh
 3. Tembang Macapat unduh. supados waosan macapat punika saged dipun mirengaken sedaya, saderengipun kersaha panjenengan unduh langkung rumiyen macapat ingkang wonten salebetipun web http//ki-demang.com matur nuwun.
 4. Tembang Campursari unduh
 5. Busana Jawa unduh
 6. Gamelan unduh
 7. Layang Pribadhi unduh
 8. Maca Tulisan Jawa unduh
 9. Pidhato unduh
 10. Purwakanthi unduh
 11. Paragraf Deduktif lan Paragraf Induktif unduh
 12. Mendengarkan sambutan unduh