Senin, 12 Oktober 2009

ADMINISTRASI GURU

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) kalebet piranti ingkang baku saderengipun guru amiwiti mulang, awit RPP punika ngemot kegiyatan - kegiyatan ingkang badhe dipun ayahi wonten salebetipun pembelajaran. RPP Basa Jawa Kelas XI saged kaunduh wonten ngriki

Sabtu, 10 Oktober 2009

Materi

Owah owahaning swara lan tembung garba
Parikan

Tembang Macapat

Asmaradana

Dhuh kenya kang dadi ati
Aku tresna marang ira
Tresnaku kang salawase
Tan sirna nadyan kagodha
Tan luntur kena tirta
Tresnaku setya satuhu
Muga mulya nganti tuwa